Yhteystiedot

Kuljetus- ja jätehuolto
Seppo Hynninen Ky

Visankuja 6
19600 Hartola

Puhelin 0400 878 349

www.seppohynninenky.fi

Pien-/hyötyjäteasemat

AVOINNA

HARTOLA:
keskiviikkoisin 12-18
Kuukauden 1. ja 3. lauantai klo 12-14

Vaaralliset jätteet (Ongelmajätteet)

Vaaralliset jätteet pitää toimittaa joko hyötyjäteasemalle tai ongelmajätekeräykseen, mikä järjestetään yleensä keväällä. Lääkkeet viedään apteekkiin. Mikäli kiinteistön haltija järjestää ongelmajätteen keräystä kiinteistöllä, tulee ongelmajätteitä varten olla selvästi merkityt erilliset keräysvälineet sekä lukittava tai valvottu tila. Vaaralliset ja haitalliset aineet ovat jätteinä aina ongelmajätettä. Parhaita keräysastioita ovat aineiden alkuperäiset pakkaukset.

Vaarallisia jätteitä ovat

 • Käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet mm. trasselit, öljynsuodattimet ja öljypakkaukset
 • Romuakut ja akkunesteet
 • Maali-, liima- ja lakkajätteet ja näiden pakkaukset sekä näillä aineilla likaantuneet tarvikkeet, työvälineet ja massat
 • Liuotinaineet mm. tärpätti, tinneri, asetoni ja teollisuusbensiini
 • Käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet
 • Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ja näiden pakkaukset
 • Elohopeakuumemittarit
 • Loisteputket ja -lamput
 • Emäksiset pesuaineet
 • Rikki- ja suolahappo sekä muut orgaaniset hapot mm. etikka ja muurahaishappo
 • Kotitalouskoneiden PCB-kondensaattorit ja kylmäkoneiden lämmönsiirtonesteet freoni ja ammoniakki
 • Paristot

Vaarallisia aineita kuten elohopeaa tai raskasmetalleja sisältäviä ovat paristot ja akut, joissa on jokin seuraavista merkinnöistä:

 • LR ja numero, kuten LR 20 tai LR14
 • teksti ”alkaline” tai ”alkali”
 • teksti ”Nickel-Cadmium” tai ”Ni-Cd”
 • merkintä ”Mercury” (suuret elohopeaparistot)

Ruskokiviparistoissa on merkintä R ja numero esim. R20 ja R 14. Vähän elohopeaa sisältävissä paristoissa voi olla merkintä ”Low Mercury”. Ellet ole varma pariston laadusta, vie se ongelmajätekeräykseen!

 

Linkkejä vaarallisista jätteistä